Αναζητούμε δικηγόρους που θέλουν να σταδιοδρομήσουν στους τομείς του εμπορικού και χρηματοοικονομικού δικαίου, σε ένα διεθνές περιβάλλον όπου θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε κάποιες από τις μεγαλύτερες και πιο καινοτόμες συναλλαγές της ελληνικής οικονομίας.

Απαραίτητο το πτυχίο και ο μεταπτυχιακός τίτλος με βαθμό λίαν καλώς ή άριστα, καθώς και η άριστη γνώση αγγλικών. Επιθυμητοί ο μεταπτυχιακός τίτλος σε αντικείμενο του εμπορικού ή του χρηματοοικονομικού δικαίου, και η διεθνής ακαδημαϊκή ή εργασιακή εμπειρία.

Η διαδικασία επιλογής υποψηφίων χωρίς σημαντική δικηγορική προϋπηρεσία περιλαμβάνει γραπτή δοκιμασία, η επιτυχής περαίωση της οποίας οδηγεί στην προφορική συνέντευξη. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η διαφανής και αντικειμενική αξιολόγηση των υποψηφίων.

Αν επιθυμείτε να συνεργασθούμε, παρακαλούμε στείλτε το βιογραφικό σας στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..